peel百乐酸奶爆珠

2021-08-11 19:14:43 admin
外烟名称:peel百乐酸奶爆珠
烟气一氧化碳量:未标注        单盒支数:20支
焦油量:未标注                烟气烟碱量:未标注
烟长:55mm                    过滤嘴长:30mm
外烟类型:混合型             销售形式:进口
包装主色调:白色             包装副色调:白色
包装形式:条盒硬盒         上架时间:2021-2-28

口味:9.4分           外观:8.9分           性价比:9.2分           综合:9.2分

外烟

外烟
'); })();
互联网www.peelesse.com
你是第位访问者