Marlboro中免万宝路细支黑冰爆珠

2021-08-22 11:11:21 admin
外烟名称:Marlboro中免万宝路细支黑冰爆珠
烟气一氧化碳量:不详           单盒支数:20支
焦油量:不详                   烟气烟碱量:不详
烟长:65mm                     过滤嘴长:35mm
外烟类型:混合型               销售形式:代购
包装主色调:黑色               包装副色调:蓝色
包装形式:条盒硬盒             上架时间:2018-3-20

口味:8.3分            外观:8.1分           性价比:8.5分       综合:8.6分

百乐外烟


外烟


'); })();
互联网www.peelesse.com
你是第位访问者